FINANCIËLE SITUATIE

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de financiële positie van een pensioenfonds weer. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland rapporteert maandelijks de twee belangrijkste dekkingsgraden. 

De geschatte en gerapporteerde dekkingsgraad, deze geeft de verhouding weer tussen het totaal van al onze bezittingen en het totaal van alle pensioenverplichtingen die ons fonds heeft. Deze pensioenverplichting bestaat uit alle uitkeringen die wij nu en in de toekomst moeten doen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

De geschatte en gerapporteerde dekkingsgraad per 31 december 2019 bedraagt 108,6% (30 november 2019 106,4%). De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 bedraagt 107,1% (30 november 2019 107,0%). Voor meer dekkingsgraadinformatie verwijzen wij u naar onze jaarverslagen op ‘Laag 3’.

Financieel crisisplan

Het financieel crisisplan van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is hier te vinden.

Nieuwsbrieven