Update coronavirus

Onze pensioenadministrateur Dion Pensioen Services heeft als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus maatregelen genomen voor continuïteit van haar dienstverlening. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uw pensioenuitkering per de 20e maart te realiseren. U mag ervan uit gaan dat u uw pensioenuitkering tijdig ontvangt.

Heeft u echter vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Dion Pensioen Services. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0523-208252 of per mail op pensioenfondspepsico@dion.nl.

 

FINANCIËLE SITUATIE

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de financiële positie van een pensioenfonds weer. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland rapporteert maandelijks de twee belangrijkste dekkingsgraden. 

De geschatte en gerapporteerde dekkingsgraad, deze geeft de verhouding weer tussen het totaal van al onze bezittingen en het totaal van alle pensioenverplichtingen die ons fonds heeft. Deze pensioenverplichting bestaat uit alle uitkeringen die wij nu en in de toekomst moeten doen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

De geschatte en gerapporteerde dekkingsgraad per 31 maart 2020 bedraagt 100,2% (29 februari 2020 104,8%). De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2020 bedraagt 106,2% (29 februari 2020 106,8%). Voor meer dekkingsgraadinformatie verwijzen wij u naar onze jaarverslagen op ‘Laag 3’.

Financieel crisisplan

Het financieel crisisplan van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is hier te vinden.

Nieuwsbrieven