College van vereffenaars

Het college van vereffenaars van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland in liquidatie is als volgt samengesteld:

Namens werkgever

 • de heer R.J.P. Siebesma, Voorzitter 
 • de heer J. de Bruijn, Secretaris
 • de heer W. Kuzee 

Namens werknemers

 • de heer J.G. Sieraad
 • vacature

Namens de pensioengerechtigden

 • de heer A.J.A.J. Wentrup

 

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het Pensioenfondsbestuur en is als volgt samengesteld:

Namens werkgever

 • de heer Willem de Bruin

Namens werknemers

 • de heer Robert de Groot

Namens de pensioengerechtigden

 • de heer G. Bunschoten

 

Beleggingsadviescommissie

De Beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur bij het beleggingsbeleid en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. De Beleggingsadviescommissie is als volgt samengesteld:

Leden

 • de heer M.H. Rosenberg, Voorzitter
 • de heer R.J.P. Siebesma 

Adviseur

 • de heer E. Krijgsman

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie adviseert het bestuur bij het communicatiebeleid en voert het beleid uit. De Communicatiecommissie is als volgt samengesteld:

 • de heer A.J.A.J. Wentrup, Voorzitter
 • de heer W. Kuzee 

Uitvoeringsorganisatie

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland in liquidatie heeft voor de uitvoering van de pensioenregelingen een deel van de werkzaamheden uitbesteed. Dit betreft het vermogensbeheer, de pensioenadministratie en de herverzekering van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden.

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BlackRock Advisors (UK) Limited. Met BlackRock is er een Investment Management Agreement afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd rond beleggingen en vergoedingen.

Pensioenadministratie

De pensioenadministratie bestaat uit drie onderdelen. De deelnemersadministratie, de uitkeringen administratie en de financiële administratie. Deze onderdelen worden uitgevoerd door Dion Pensioen Services B.V. (Dion) Met Dion is er een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. De SLA kwartaal rapportages worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen van het Pensioenfonds.

Herverzekering

Het Pensioenfonds heeft in het kader van de herverzekering van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico een verzekering afgesloten bij SCOR.

Advies

Voor de actuariële ondersteuning en advies wordt het fonds bijgestaan door Mercer (Nederland) B.V. te Amstelveen.

Visitatiecommissie

Het bestuur heeft voor de invulling van het intern toezicht gekozen voor een Visitatiecommissie. Deze Visitatiecommissie, die bestaat uit externe deskundigen, geeft jaarlijks een oordeel over: de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de interne controle, de wijze waarop het Pensioenfonds wordt aangestuurd en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op langere termijn. Het oordeel van de Visitatiecommissie wordt opgenomen in het jaarverslag.

Compliance officer

Het Pensioenfonds heeft een externe compliance officer die is belast met het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de interne procedures en gedragsregels zoals de gedragscode van het fonds.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Pensioenfonds heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die is belast met het toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Heeft het Pensioenfonds uw persoonsgegevens niet correct behandeld, dan kunt u de Functionair Gegevensbescherming daarop attenderen en deze zal dan een onderzoek instellen naar uw klacht.

De Functionaris Gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland in liquidatie
T.a.v. Jan Schilt / Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
e-mail: FG-pensioenfondsPepsiCo@P1P2.nl

Klachten- en Geschillenprocedure

Het Pensioenfonds kent een Klachten- en Geschillenprocedure voor als u vindt dat u niet correct door het Pensioenfonds bent behandeld of wanneer u vindt dat u in uw rechten bent aangetast door de manier waarop het pensioenreglement of de statuten zijn uitgevoerd.
Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot onze administrateur:

Pensioenadministrateur Dion Pensioen Services B.V.
E-mailadres pensioenfondspepsico@dion.nl
Telefoonnummer 0523-208252