Laag2

Laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 en in laag 3 vindt u de meest gedetailleerde informatie over uw pensioenregeling.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks van ons ontvangt is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68-jarige leeftijd maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon (tot € 128.810,=) dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Wij houden al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’ (drempelbedrag). Over het brutoloon (tot € 128.810,=) inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventueel ploegentoeslag minus de franchise (dit noemen wij de ‘pensioengrondslag’) bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 37.322,= per jaar. De franchise is € 16.322,=. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 21.000,=. Dat is € 393,75 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.


partnerpensioen_verzekering

Tijdelijk partnerpensioen (bij overlijden tijdens actief dienstverband)

Zolang u bij Duyvis Production B.V. werkt en daardoor deelneemt bij de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland, is er voor uw partner ook een tijdelijk aanvullend partnerpensioen verzekerd naast het levenslang partnerpensioen. De aanvullende uitkering zal doorlopen totdat uw partner de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

U kunt over dit onderwerp meer lezen in het pensioenreglement. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website. De hoogte van het pensioen voor uw partner bij uw overlijden voor het bereiken van de pensioendatum staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen (tijdelijk) partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij de werkgever. Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minstens één minderjarige kind te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.


partner_en_wezenpensioen_opbouw

Partner- en wezenpensioen bij overlijden

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner circa 70% van het bij de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is circa 14% van dit ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

Bij overlijden vóór pensionering krijgt uw partner circa 70% van het ouderdomspensioen dat u bij de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland opgebouwd zou hebben indien u zonder aanpassingen de opbouw had voort kunnen zetten tot de pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte van het wezenpensioen is circa 14% van dit ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt over dit onderwerp meer lezen in het pensioenreglement. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website. Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minstens één minderjarige kind te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.


arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 15% (WAO Duyvis Regeling), 25% (WAO PepsiCo Regeling)  of 35% (WIA Beide regelingen) arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op geheel  of gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U kunt over dit onderwerp meer lezen in het pensioenreglement. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website.


reglement

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Klik op het icoon om naar het pensioenreglement op laag 3 te gaan.


Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen (gedeeltelijk) pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel geheel of gedeeltelijk doorloopt.


Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

Drie pijlers

A = AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.
Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B = Het pensioen dat u via uw werk opbouwt. De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd én het pensioen op uw 68-jarige leeftijd als u tot dat moment bij ons blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u ook een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers.

C = De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt. U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u nu opbouwt via uw werkgever of al heeft opgebouwd bij andere werkgevers. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.


middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon (tot €  128.810,=) dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. De Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland houdt al rekening met een bedrag in de orde van grootte van de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW- leeftijd bereikt. Dit deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’ (drempelbedrag). Het loon minus de franchise is de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.


opbouw

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over de ‘franchise’ bouwt u geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ dekt voor een groot deel de AOW-uitkering af die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

Stel: u verdient € 37.322,= per jaar. De franchise is € 16.322,=. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 21.000,=. Dat is € 393,75 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.


premieverdeling_beide

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen beiden de pensioenpremie. De aangesloten werkgevers betalen aan het Pensioenfonds alle premie die nodig is voor een solide financiering van het Pensioenfonds. Zij betalen een zogenaamde kostendekkende premie. De werkgevers vragen echter op hun beurt weer een bijdrage van hun werknemers.

  • De werknemers van PepsiCo Nederland B.V. betalen aan premie 8% van de pensioengrondslag.
  • De werknemers van Seven Up Nederland B.V. betalen 8% van de pensioengrondslag
  • De werknemers van Duyvis Production B.V. betalen 8% van de pensioengrondslag

In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.


Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. 

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 per jaar (niveau 2023) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds PepsiCo staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag. 

 

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 per jaar (niveau 2023) maar hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds PepsiCo er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds PepsiCo checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds PepsiCo. 

 


pensioenvergelijker

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met een pensioenregeling bij een andere werkgever? Klik dan door naar de Pensioenvergelijker.

Pensioenvergelijker


nettopensioen

Aparte pensioenregeling voor als u meer dan € 128.810 verdient

U bouwt pensioen op over het loon tot maximaal € 128.810,= (wettelijk maximum 2023). Verdient u meer, dan zal uw werkgever u informeren over een zogenaamde nettopensioenregeling. De nettopensioenregeling valt buiten het verantwoordingsgebied van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.


ruilen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen of vice versa

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum, indien u dit minstens 6 maanden vooraf schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.


deeltijd_68

Pensioen vervroegen of uitstellen

U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan de vastgestelde pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijkt u op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Wilt u eerder met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioendatum? Bespreek dit dan eerst met uw werkgever en maak dit (afhankelijk van het resultaat) minstens 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum schriftelijk kenbaar aan de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland. Langer doorwerken dan de vastgestelde pensioendatum met daaraan gekoppeld het uitstellen van het startmoment van uw pensioenuitkering is bij de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland reglementair niet toegestaan.


hoog_laag_laag_hoog

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt ervoor kiezen om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Het verschil tussen het hoogste en laagste gekozen ouderdomspensioen is gemaximeerd tot 25%.


Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen.

Levensverwachting

Zo is er de snelle stijging van de levensverwachting. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

Rente

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld er ‘in kas’ moet zijn om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Beleggingsresultaten

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Als er een tekort is

De Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft ondanks alle voorzorgen toch geld tekort om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat betekent, dat er iets moet gebeuren. Het Pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. Dat kan zijn; premie verhogen, pensioen niet langer mee laten groeien met de stijging van de prijzen in Nederland of in het uiterste geval de opgebouwde pensioen of pensioenuitkering verlagen (korten). Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen. In de afgelopen jaren heeft de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland de pensioenen niet verlaagd.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Hieronder vallen o.a. de deelnemersadministratie, de boekhouding, externe communicatie (UPO) en de uitbetaling van de pensioenen. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen  te beheren. Het beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de dienstverlening van de vermogensbeheerder, maar ook voor transactiekosten. Dit zijn de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland en wordt het vanaf de pensioendatum aan u uitbetaald. U betaalt hierover geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 15% (WAO Duyvis Regeling), 25% (WAO PepsiCo Regeling) of 35% (WIA beide regelingen) arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op geheel of gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV. U kunt over dit onderwerp meer lezen in het pensioenreglement. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u zelf iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u een door de notaris opgesteld samenlevingscontract kunnen overleggen. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar de administrateur van het Pensioenfonds.

scheiden

Als u gaat scheiden of als uw samenwonen/geregistreerd partnerschap eindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de administrateur van het Pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement.

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland meld dit aan de administrateur van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank, of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren.

werkloos

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, voor het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.