Laag1

Laag 1

Welkom bij Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 en in laag 3 vindt u de meest gedetailleerde informatie over uw pensioenregeling.

Door op een icoontje te klikken komt u automatisch bij hetzelfde icoontje in laag 2.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor de meeste mensen is dit 68 jaar.


partnerpensioen_verzekering

Tijdelijk partnerpensioen (bij overlijden tijdens actief dienstverband)

Zolang u in dienst bent bij Duyvis Production B.V., is er voor uw partner ook een tijdelijk aanvullend partnerpensioen verzekerd naast het levenslang partnerpensioen.


partner_en_wezenpensioen_opbouw

Partner- en wezenpensioen bij overlijden

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt. Dat partnerpensioen en wezenpensioen bouwt u op via de premies die u en uw werkgever betalen.


arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bovendien gaat uw pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer.


reglement

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Klik dan op het icoontje om door gaan naar het pensioenreglement op laag 3.


Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf (gedeeltelijk) geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel geheel of gedeeltelijk doorloopt.


Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A = AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B = Pensioen bij Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland of andere werkgevers. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C = Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.


middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
Benieuwd naar uw totale pensioen in pijler A en B? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.


opbouw

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over de ‘franchise’ bouwt u geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ dekt voor een groot deel de AOW-uitkering af die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.


premieverdeling_beide

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.


Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verandert u van baan?
U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever.


pensioenvergelijker

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met een pensioenregeling bij een andere werkgever? Klik dan op onderstaande link.

Pensioenvergelijker


nettopensioen

Aparte pensioenregeling voor als u meer dan € 128.810 verdient

U bouwt pensioen op over het loon tot maximaal € 128.810,= (2023). Verdient u meer, dan zal uw werkgever u informeren over een zogenaamde nettopensioenregeling. De nettopensioenregeling valt buiten het verantwoordingsgebied van Stichting Pensioenfonds Pepsico Nederland.


ruilen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen of vice versa

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum, indien u dit minstens 6 maanden vooraf schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan het Pensioenfonds.


deeltijd_68

Pensioen vervroegen of uitstellen

Wilt u eerder met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioendatum? Bespreek dit dan eerst met uw werkgever en maak dit (afhankelijk van het resultaat) minstens 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum schriftelijk kenbaar aan het Pensioenfonds.


hoog_laag_laag_hoog

Beginnen met een hoger of lager pensioen

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum, indien u dit minstens 6 maanden vooraf schriftelijk aan het Pensioenfonds kenbaar heeft gemaakt.


Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de ontwikkeling van de prijzen in Nederland mee kunnen laten groeien. Het Pensioenfonds heeft namelijk te maken met de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Er is daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. Dit is een belangrijke financieringsbron voor het mee laten groeien van de pensioenen met de prijsontwikkeling in Nederland.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijsontwikkeling in Nederland. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons Pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor alle deelnemers als volgt geïndexeerd:

Datum verhogingStijging van de prijzen*Verhoging pensioen
1 januari 202316,92%6,00%
1 januari 20223,28%
1,27%
1 januari 20211,12%0,00%


* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, gebaseerd op de ontwikkeling van het Consumenten prijsindexcijfer alle bestedingen in de periode oktober-oktober voorafgaand aan de verhogingsdatum

Voor bepaalde groepen actieven is een overgangsmaatregel van kracht. Voor de deelnemers in de Duyvis regeling, die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel, is toeslag toegekend per 1 januari 2023 van 1,18% gefinancierd uit het toeslagendepot. Voor de deelnemers in de PepsiCo regeling, die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel, is toeslag toegekend per 1 januari 2023 van 0,91% gefinancierd uit het toeslagendepot dat is gefinancierd door de werkgever.

De vereiste beleidsdekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is circa 111%. Daar zitten we op dit moment flink boven, waarmee het mogelijk wordt de pensioenen in de toekomst deels te kunnen indexeren. Klik hier voor de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Het bestuur van het Pensioenfonds doet haar uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De belangrijkste kostenposten bij het uitvoeren van Pensioenregelingen zijn:

 • Administratiekosten
 • Kosten voor Vermogensbeheer
 • Advieskosten

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

 • Als u van baan verandert.

arbeidsongeschiktheidspensioen

 • Als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen

 • Als u gaat trouwen, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

scheiden

 • Als u gaat scheiden of als uw samenwonen/geregistreerd partnerschap eindigt.

buitenland

 • Als u verhuist naar het buitenland.

werkloos

 • Als u werkloos wordt.

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of als er actie- en/of keuzemomenten aan de orde zijn.